ตัวอักษรวิ่ง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บล็อก พนา ศศช.บ้านแม่อุคอ กศน.อำเภอท่าสองยาง

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การออกกำลังกายของเด็กบนดอย

ประวัติส่วนตัว

นายพนา  พงศ์พนาไพรดอน
นักศึกษา ม.หมู่บ้านจอมบึง ณ ศูนย์ให้การศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฏรบำรุง
ปฎิบัติหน้าที่ที่ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านแม่อุคอ


นักเรียนบ้านแม่อุคอ